วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลโพนทอง นำโดย นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุธประดิษฐ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู สังกัดเทศบาลตำบลโพนทอง เข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ณ วัดพุทธประดิษฐ์ บ้านโพน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

mungmee

Share: