วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการโรงเรียนครอบครัว หลักสูตร การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาล โดยมีท่านวิทยากรจากโรงพยาบบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนพร้อมให้ความรู้และคำแนะนำแบบเต็มประสิทธิภาพ และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมโรงเรียนครอบครัวของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโพนทองร่วมด้วย

mungmee

Share: