วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เรื่องกรณีเกิดพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรง (วาตภัย) ขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทอง ทำให้ราษฎรได้รับความเสียหาย

mungmee

Share: