Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดงาน MOI WASTE BANK WEEK

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 25…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2567 นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศูนย์นวดแผนไทยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยาย…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายสมพร ควรคำคง นายอำเภอเชียงยืน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโพน

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง มอบหมายให้ นายสมพร ทองดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลโพนทอง นำโดย นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพนทอง เข้าร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี พ.ศ.2567 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอเชียงยืน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจมอเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชน ได้เห็นถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2567 นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยาย…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก (Big cleaning day)

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคาม 2…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการกีฬาประชาชน ตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลโพนทอง นำโดย นา…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะเปียกและการทำธนาคารขยะ

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ …

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจพื้นที่เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและคนพิการ

Continue Reading...