วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ร่วมกับ กองสวัสดิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพนทอง และผู้นำชุมชน เข้าเยี่ยมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับข้อจำกัดทางสุขภาพสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ

mungmee

Share: