วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง มอบหมายให้ นายสมพร ทองดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง มอบหมายให้ นายสมพร ทองดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านโพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพนทอง ร่วมกับ ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง

mungmee

Share: