วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2567 นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศูนย์นวดแผนไทยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2567 นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศูนย์นวดแผนไทยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนทอง ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพนทอง ท่านวิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงยืน และผู้นำชุมชน

mungmee

Share: