วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดงาน MOI WASTE BANK WEEK

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดงาน MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยประกาศผลสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคาร โดยการขับเคลื่อนธนาคารขยะ รับซื้อขยะรีไซเคิลให้กับสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลตำบลโพนทอง และเผยแพร่ความรู้ กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะต้นทาง

mungmee

Share: