เทศบาลตำบลโพนทอง ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือการเต้นแอโรบิค เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการเกิดโรคและมีสุขภาพที่แข็งแรง ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.30 น. ลานหน้าเทศบาลตำบลโพนทอง โดยสวมใส่ชุดกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพียงกัน

 

mungmee

Share: