โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะเปียกและการทำธนาคารขยะ

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายจักรพรรดิ์ ตรีเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รณรงค์การคัดแยกขยะเปียกและประชาสัมพันธ์การทำธนาคารขยะชุมชน

mungmee

Share: